Senin, 25 Januari 2016

JADUAL MGMP MATEMATIKA SMP KAB. LAMPUNG TIMUR SEMESTER GENAP TP 2015/2016

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
MUSYAWARAH GURU-GURU MATAPELAJARAN
(MGMP) MATEMATIKA
Sekretariat : SMP Negeri 1 Bumi Agung, Desa Donomulyo Kecamatan Bumi Agung, Lampung Timur
 JADWAL KEGIATAN MGMP MATEMATIKA WILAYAH III
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016


NO.
WAKTU
TEMPAT
MATERI
PENYAJI
1.
13 Januari 2016
SMP Negeri 3 Batanghari
MenyusunProgram Kegiatan MGMP Semester Genap TP 2015/2016
Rohmanu, S. Pd.
Bronto Liswanto, S. Pd.
Insyi Rofiah, S. Pd.
Budi Utomo, S. Pd.
2.
27 Januari 2016
SMP Negeri 1 Bumi Agung
Penelitian Tindakan Kelas
(BAB I)
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
3.
10 Februari 2016
SMP Negeri 1 Batanghari

Penelitian Tindakan Kelas
(BAB II)
Pembuatan Soal Interaktif

Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
Budi Utomo, S. Pd.
4.
24 Februari 2016
SMP Muhammadiyah Pekalongan
Penelitian Tindakan Kelas
(BAB III)
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
5.
18 Mei 2016
SMP Negeri 2 Pekalongan
Penelitian Tindakan Kelas
(BAB IV)
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
6.
25 Mei 2016
SMP Negeri 2 Labuhan Maringgai
Seminar
Menyusun Dupak
Pengawas
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.                                                                                                Lampung Timur, 13 Januari 2016


MGMP Matematika Kabupaten Lampung Timur Wilayah III

Ketua                                                                                                 Sekretaris

                                                                                   

                                                                                                                                   
Insyi Rofiah, S. Pd.                                                                           Tin Indria Chrustiana, S. P.
NIP 19730518 199802 2 003                                                             NIP 19720523 200801 2 009
  

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
MUSYAWARAH GURU-GURU MATAPELAJARAN
(MGMP) MATEMATIKA
Sekretariat : SMP Negeri 2 Sukadana, Desa Muara Jaya Kecamatan Sukadana, Lampung Timur
 JADWAL KEGIATAN MGMP MATEMATIKA WILAYAH II
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016


NO.
WAKTU
TEMPAT
MATERI
PENYAJI
1.
13 Januari 2016
SMP Negeri 3 Batanghari
MenyusunProgram Kegiatan MGMP Semester Genap TP 2015/2016
Rohmanu, S. Pd.
Bronto Liswanto, S. Pd.
Insyi Rofiah, S. Pd.
Budi Utomo, S. Pd.
2.
27 Januari 2016
SMP Negeri 1 Way Bungur
Penelitian Tindakan Kelas
(BAB I)
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
3.
10 Februari 2016
SMP Negeri 1 Raman Utara

Penelitian Tindakan Kelas
(BAB II)
Pembuatan Soal Interaktif

Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
Budi Utomo, S. Pd.
4.
24 Februari 2016
SMP Negeri 1 Braja Selebah
Penelitian Tindakan Kelas
(BAB III)
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
5.
18 Mei 2016
SMP Negeri 1 Sukadana
Penelitian Tindakan Kelas
(BAB IV)
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
6.
25 Mei 2016
SMP Negeri 2 Labuhan Maringgai
Seminar
Menyusun Dupak
Pengawas
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.                                                                                                Lampung Timur, 13 Januari 2016


MGMP Matematika Kabupaten Lampung Timur Wilayah II

Ketua                                                                                                 Sekretaris

                                                                                   
                                                                                   
                                                                                                                                   
Drs. Edi Carito                                                                                  Yuanita Dwi Parasta, S. Pd.
NIP 19690907 199702 1 001                                                             NIP 19870623 201001 2 003

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
MUSYAWARAH GURU-GURU MATAPELAJARAN
(MGMP) MATEMATIKA
Sekretariat : SMP Negeri 1 Labuhan Maringgai,  Jl. Pasikan Kecamatan Labuhan Maringgai, Lampung Timur
 JADWAL KEGIATAN MGMP MATEMATIKA WILAYAH I
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2015/ 2016


NO.
WAKTU
TEMPAT
MATERI
PENYAJI
1.
13 Januari 2016
SMP Negeri 3 Batanghari
MenyusunProgram Kegiatan MGMP Semester Genap TP 2015/2016
Rohmanu, S. Pd.
Bronto Liswanto, S. Pd.
Insyi Rofiah, S. Pd.
Budi Utomo, S. Pd.
2.
27 Januari 2016
SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono
Penelitian Tindakan Kelas
(BAB I)
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
3.
10 Februari 2016
SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono

Penelitian Tindakan Kelas
(BAB II)
Pembuatan Soal Interaktif

Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
Bronto Liswanto, S. Pd.
4.
24 Februari 2016
SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono
Penelitian Tindakan Kelas
(BAB III)
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
5.
18 Mei 2016
SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono
Penelitian Tindakan Kelas
(BAB IV)
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.
6.
25 Mei 2016
SMP Negeri 2 Labuhan Maringgai
Seminar
Menyusun Dupak
Pengawas
Rohmanu, S. Pd.
Dra. Elvina Maya Puspa
Drs. Edi Carito
Kasnan, S. Pd.
Drs. H. Radius Noorie, M. Pd.                                                                                                Lampung Timur, 13 Januari 2016


MGMP Matematika Kabupaten Lampung Timur Wilayah I

Ketua                                                                                                 Sekretaris

                                                                                   
                                                                                               
                                                                                                                                   
Bronto Liswanto, S. Pd.                                                                   Setyastutik, S. Pd.
NIP 19680801 199203 1 007                                                             NIP 19790203 200903 2 001Catatan:
1. Jadual dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi
2. Jika ada perubahan Jadual, maka akan diinformasikan oleh pengurus MGMP

Tidak ada komentar:

Posting Komentar